Menu

20 个癌症早期信号,快对照自查!

来源:
时间: 2023-10-25

既往印象中癌症是一种「老年病」,然而,近年来时不时有年轻人患癌的消息传出。

最新一项研究,给 30 多岁人群提了一个醒。这项超 56 万人的研究发现,近 10 年来 30-39 岁人群癌症发病率增速最快。

20 个癌症早期信号,快对照自查!

20 个癌症早期信号,快对照自查!

20 个癌症早期信号,快对照自查!

20 个癌症早期信号,快对照自查!

20 个癌症早期信号,快对照自查!

20 个癌症早期信号,快对照自查!

20 个癌症早期信号,快对照自查!

20 个癌症早期信号,快对照自查!

20 个癌症早期信号,快对照自查!

20 个癌症早期信号,快对照自查!
Copyright © 2019-2020.鄂ICP备19017490号 犀牛云提供企业云服务鄂公网备案42018602000168号